Knøttejudo-kurs. Barn fra 3-6 år.
Facebook

Login

Login

S5 Box Login

Login

Elefant

Knøttejudo - Oppstart 06. september 2017
Treningstider:
Tirsdag 17.00 - 18.00 (3-6 år)

Pris høsten 2017: kr 1.250,- som inkluderer medlemskap, kursavgift og litt snacks etter trening.
Kursets variget: 12 ganger

 


Beskrivelse av kurset:
Knøttejudo er enkel trening som passer for både jenter og gutter i alderen 3 til 6 år.
I dette barnegym/barneturn tilbudet, vil det bli lagt vekt på å utvikle barnas:
- Grovmotorikk
- Evne til å konsentrere seg
- Samhandling med jevnaldrende
- Evne til å ta korte instruksjoner fra voksne 

 

Knøttejudo-3

Dette vil vi gjøre gjennom å legge til rette for aktiviteter som barna, innenfor nevnte aldersgruppe, vil mestre. Gymnastikk, enkle turn øvelser, lek, sang og innslag av helt ufarlige og enkle judo øvelser vil være hovedinnholdet i kurset. Mor og far eller andre foresatte kan gjerne delta på treningen sammen med barna. Treningen varer i 1 time og avsluttes med yoghurt.

For spørsmål eller påmelding til dette partiet, kontakt: Bente Johansen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ANTIDOPINGPOLICY

1. Verdiprofil

I Sandnes Judoklubb står idrettens grunnverdier i fokus. Mot, Respekt, Ærlighet, Fellesskap er viktige verdier i judo og i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet, både i og utenfor treningslokalet. Vi som er medlem av Sandnes Judoklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som rent idrettslag.

Les mer