Startkurs for barn 6-12 år.
Facebook

Login

Login

S5 Box Login

Login

Kurset legger opp til at deltakerne skal gradere seg til halvgult belte i løpet av 1/2 år. I løpet av dette halvåret lærer de fallteknikk, 3 kasteteknikker, 3 holdeteknikker og noen grunnleggende bevegelser i forbindelse med kastene. Treningen starter med en felles oppvarming, så har vi en hoveddel der vi trener på judoteknikker. I avsluttningen har vi lek eller Randori (judo kamp). Klubben selger judodrakter, men på de første par treningene er det OK å trene i joggeklær. Husk å ta med vannflaske på treningen, vi har en kort drikkepause ca 1730. I judo er respekt, disiplin og høflighet viktige begreper og treningen bærer preg av dette, samtidig som den er lysbetont. Treningen er i hovedsak lagt opp for aldersgruppen 6 – 12 år.

Treningstider: Torsdag fra kl 17-18.


StartkurBarn1StartkurBarn3

 

 

 

ANTIDOPINGPOLICY

1. Verdiprofil

I Sandnes Judoklubb står idrettens grunnverdier i fokus. Mot, Respekt, Ærlighet, Fellesskap er viktige verdier i judo og i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet, både i og utenfor treningslokalet. Vi som er medlem av Sandnes Judoklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som rent idrettslag.

Les mer