Startkurs ungdommer 13-16 år.
Facebook

Login

Login

S5 Box Login

Login

Dette partiet er for de som er i aldersgruppen 13-16 år. Partiet er en videreføring av nybegynner vidergående partiet og barn videregående som
har kommet opp i denne alder, og går dypere inn i pensumet. Treningen vil også bestå av mer kamptrening enn tidligere. Her er det mindre lek og mer fokus på tekniske øvelser. Utøverne vil få muligheten til å delta på flere konkurranser og treningssamlinger.
Treningstider er: Onsdag fra 1730 til 1900. 
Startkurs-1Startkurs-2 
 Trenere på dette kurset er Neil Eckersley.
NeilEckersley1

ANTIDOPINGPOLICY

1. Verdiprofil

I Sandnes Judoklubb står idrettens grunnverdier i fokus. Mot, Respekt, Ærlighet, Fellesskap er viktige verdier i judo og i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet, både i og utenfor treningslokalet. Vi som er medlem av Sandnes Judoklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som rent idrettslag.

Les mer