TERMINLISTE
Facebook

Login

S5 Box Login

Knøttejudo har oppstart  uke 3 - 16 januar

Treningstider som før, tirsdager kl 17.00

Velkommen til gamle og nye utøvere :) 

 

ANTIDOPINGPOLICY

1. Verdiprofil

I Sandnes Judoklubb står idrettens grunnverdier i fokus. Mot, Respekt, Ærlighet, Fellesskap er viktige verdier i judo og i vår verdiprofil som skal prege hele vår virksomhet, både i og utenfor treningslokalet. Vi som er medlem av Sandnes Judoklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler og arbeider i tråd med vår verdiprofil som rent idrettslag.

Les mer